שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 577/04 – אלקורד ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | 577/04 | 25.10.2004
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרשום את ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה, והיא נדרשה להגיש בעבורם בקשה לאיחוד משפחות. נקבע כי ניתן לרשום את הילדים על פי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל לא רק סמוך ללידתם, ובלבד שיוכח שמרכז חיי המשפחה בישראל. מבחינת תכליתה של התקנה - שמירה על שלמות התא המשפחתי - אין הבדל בין מי שמבקש מעמד בישראל בעבור ילדו בסמוך ללידתו ובין מי שמבקש זאת כעבור זמן.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב