שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7016/01 – האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים עתירה מתוקנת למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 7016/01 | 15.11.2001
עתירה נגד מדיניות המשיב להימנע מלפרט את הטעמים הביטחוניים ו/או הפליליים שבגינם הוא מסרב לבקשות לאיחוד משפחות. העדר נוהל הקובע קריטריונים ברורים לסירוב, או אי פרסומו של נוהל כזה, פוגעים בזכות הטיעון של המבקשים נגד הסירוב. העותרת קובעת כי על המשיב לבטא בקריטריונים שהוא קובע התייחסות ראויה למימוש הזכות לחיי משפחה.
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב