שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פרוטוקול נוסף לאמנות ג'נבה מיום 12 באוגוסט 1949, בדבר הגנת קורבנות סכסוכים מזוינים בינלאומיים (פרוטוקול I)
אמנות וחקיקה | 8.6.1977
ארבע אמנות ג'נבה להגנה על קרבנות מלחמה מ-1949 והפרוטוקולים הנלווים להן מ-1977 הם חלק הארי של המשפט ההומניטארי החל בעתות מלחמה וכיבוש. שלוש אמנות ג'נבה הראשונות עוסקות בפצועים, חולים, צוותים רפואיים ואנשי דת צבאיים; בלוחמה בים; ובשבויי מלחמה. אמנת ג'נבה הרביעית עוסקת בהגנה על אוכלוסייה אזרחית בזמן מלחמה או תחת כיבוש. האמנה אוסרת מעשי אלימות נגד תושבי השטח הכבוש, לקיחת שבויים, ענישה קולקטיווית וגירושים. האמנה עוסקת בהגנה על ילדים ותאי משפחה, בהגנה על רכוש וביחס לעצירים ואסירים. באמנה נקבעו גם סטנדרטים של הליך הוגן במשפטים הנערכים נגד תושבי השטח הכבוש, ונאסר על המדינה הכובשת ליישב את אזרחיה בשטח שכבשה.
עדכונים
6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא בתושבים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי ונוגד את הוראות המשפט הבינלאומי: במסגרת עתירה שהגישו בעניין שבעה ארגוני זכויות אדם, אסר בג"ץ על השימוש באוכלוסייה אזרחית במסגרת פעילות לביצוע מעצרים בשטחים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב