שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6757/95 - חירבאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | 6757/95 | 11.2.1996
בג"ץ נתן תוקף של פסק דין להסכם בין הצדדים בעתירה שעניינה דיווח על מעצרו ומקום מעצרו של מי שנעצר על פי תחיקת הביטחון בשטחים. ההסכם מפרט את נוהל מסירת ההודעה על דבר המעצר ומקום המעצר, וקובע כי הודעה זו תימסר ללא שיהוי על פי פרטים שימסור העצור. כן קובע ההסכם כי כל כוחות הביטחון יעבירו למרכז השליטה של הצבא מידע עדכני בדבר מעצרו ומקום מעצרו של עצור אחת ליממה. מרכז השליטה ימסור פרטים מהמידע האמור על פי פנייה בכתב של ארגונים העוסקים בכך ו/או עורך דין המייצג את העצור.
עדכונים
3.5.2005
בדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט מתח בית המשפט ביקורת על החזקת עצור באגף חקירות בבית המעצר קישון מבלי לרושמו: כן נקבע שככלל, יש להחזיק עצור עד תום ההליכים שחקירתו הסתיימה במסגרת של שב"ס ובתנאי אסיר. בעקבות הגשת העתירה הועבר העצור, בסמוך למועד הדיון, לכלא מגידו
27.1.2011
הצבא והשב"ס ממשיכים שלא לעמוד בחובתם להודיע למשפחות עצורים על מעצרם ועל מקום החזקתם: בשנת 2010 טיפל המוקד להגנת הפרט בלמעלה מ-3,200 פניות לאיתור עצורים חדשים
9.9.2013
למרות שעצורים פלסטינים "נעלמים" שוב ושוב, מבלי שנמסרת לבני משפחתם הודעה על מקום החזקתם: בית המשפט נמנע מלהורות למדינה להכניס שינויים בנוהל המסדיר רישום עצורים ודיווח על מעצרם
5.8.2014
בג"ץ המליץ למחוק את העתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין פרסום שמותיהם של העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא: זכויות העצורים – שפרסום שמותיהם היה אמור לסייע בשמירתן – יוסיפו להיות הפקר
3.5.2015
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: הרשויות נכשלו שוב ושוב באיתורו של אסיר פלסטיני חסר מעמד בעולם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב