שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9593/04 - מוראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה והשומרון ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 9593/04 | 24.10.2004
עתירה נגד האיסור שהטיל הצבא על תושבים בגדה המערבית להיכנס לאדמותיהם החקלאיות בתקופת מסיק הזיתים. איסור הכניסה מתייחס לאדמות שהוגדרו על ידי המשיבים כ"נקודות חיכוך", על רקע היסטוריה ארוכה של תקיפות והתנכלויות מצד מתנחלים כלפי החקלאים. הצבא מאפשר כניסה לאותן אדמות לימים אחדים בלבד, שנקבעו כימי מסיק מאובטחים, וכך הוא מונע למעשה את השלמת המסיק. המשיבים מפירים את חובותיהם על פי החוק הבינלאומי ואינם פועלים, כמתבקש, נגד המתנחלים. תחת זאת, הם מעדיפים לפעול נגד התושבים הפלסטינים, ולגרום להם בכך נזק כלכלי רב.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב