שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8851/03 - נחלה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | 8851/03 | 30.9.2003
עתירת המוקד להגנת הפרט בשמם של הורים ובנות זוג של עצורים ואסירים המוחזקים במתקני כליאה ישראליים, שהמשיב מונע מהם לבקר את יקיריהם "מטעמי ביטחון". העתירה הוגשה לאחר שהמשיב לא הגיב על פניות העותרים במשך כמה חודשים ואף חצי שנה, חרף התחייבותו, במסגרת בג"ץ 11198/02, לבחון פניות בעניין זה ולהשיב עליהן בהקדם האפשרי, וככל שיוכל בתוך חודש. הזכות לביקורי משפחה במתקני כליאה היא זכות יסוד, ועל המשיב לטפל בענייניהם של העותרים בהגינות, סבירות ובמהירות ראויה, ולנמק כל החלטה למנוע מימוש הזכות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב