שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 10739/05 - שר הביטחון ואח' נ' עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לעתירה לקיום דיון נוסף
כתבי בי דין | 10739/05 | 8.2.2006
תגובת ארגוני זכויות האדם לעתירת שר הביטחון והרמטכ"ל לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן בבג"ץ 3799/02 בסוגיית "המגינים האנושיים". הארגונים טוענים שלא נתקיימו התנאים הנדרשים בחוק לקיום דיון נוסף. בנוסף, הם מביאים עדות לכך שגם לאחר פסק הדין האמור ממשיך הצבא לעשות שימוש באזרחים פלסטינים לצורכי פעולותיו בשטחים, ומזכירים שעוד במהלך הדיון בעתירה בפני בג"ץ הפר הצבא את צווי הביניים שניתנו במסגרתה. מאתר עדאלה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב