שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 10739/05 - שר הביטחון ואח' נ' עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' החלטה
פסיקה | 27.2.2006
בג"ץ דחה את עתירת המדינה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן בבג"ץ 3799/02 בסוגיית "המגינים האנושיים". השופט ריבלין ציין כי בפסק דינו נשען בג"ץ על הצטברות מסה קריטית של שיקולים השוללים את "נוהל אזהרה מוקדמת", והגוברים על השיקולים התומכים בו. השופט קבע כי טענותיה של המדינה הן, למעשה, בבחינת ערעור על נימוקיו של בג"ץ. ואולם, מוסד הדיון הנוסף אינו מהווה ערכאת ערעור: הוא מתקיים רק במקרים חריגים, ומקרה זה, עם כל הקושי שבו, אינו כזה. ההחלטה חוזרת ומדגישה כי עצם העמדתו של התושב בפני הברירה אם להיעתר לבקשת הצבא להעביר אזהרה למבוקש ואם לאו יש בה כדי להעמידו בפני ברירה בלתי-אפשרית. הברירה עצמה אינה מוסרית ופוגעת בכבוד האדם. הנוהל עצמו אינו מידתי על פניו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב