שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דנג"ץ 10739/05 - שר הביטחון ואח' נ' עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' עתירה לקיום דיון נוסף
כתבי בי דין | 17.11.2005
המדינה טוענת כי מפסק הדין בבג"ץ 3799/02 משתמע כי "נוהל אזהרה מוקדמת" אינו סותר חזיתית את המשפט הבינלאומי, שכן ההסתייעות באזרח מוגן בביצוע מעצר, על פי נוהל זה, אינה כופה עליו נטילת חלק במאמץ מלחמתי של המדינה הכובשת נגד מדינתו, אלא רק מבקשת, מטעמים הומניטריים, את סיועו בהעברת אזהרה. המדינה אף מביעה חשש כי לקביעה שאסור לצבא להסתייע באזרח המוגן בשום מקרה, גם בהסכמתו המלאה, יכולה להיות השלכה לכאורה על חוקיות הפרקטיקה של הסתייעות בתושבים מקומיים המשתפים פעולה עם כוחות הביטחון. המדינה מוסיפה בציניות כי הקביעה שאסור להכניס תושב מקומי, אף בהסכמתו, לתחום שיש בו פעולה לחימתית עשויה להוביל לתוצאות בלתי סבירות. למשל, הצבא לא יהיה רשאי להכניס אספקה הומניטרית לאזור שעליו השתלט אם תידרש לכך הסתייעות באזרחים מוגנים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב