שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3799/02 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז בצה"ל ואח' פסק דין
פסיקה | 3799/02 | 6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא באזרחים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי. לאחר שאסר, במסגרת עתירה זו, את השימוש ב"נוהל שכן", קבע בג"ץ כי גם השימוש ב"נוהל אזהרה מוקדמת" של הצבא אינו חוקי. על פי הדין הבינלאומי נקבע כי אין להשתמש בתושב פלסטיני כמעביר אזהרה מטעם הצבא אל מי שהצבא מבקש לעצרו; כי אין להכניסו, אפילו בהסכמתו, אל תוך תחום שמתקיימת בו פעולה לחימתית; וכי לאור חוסר השוויון בין הצבא ובין התושב הפלסטיני אין לצפות כי התושב יתנגד לבקשה להעביר אזהרה למי שמבקשים לעצרו. בנוסף, לא ניתן לדעת מראש אם העברתה של האזהרה כרוכה בסיכון לאדם המעביר אותה.
עדכונים
6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא בתושבים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי ונוגד את הוראות המשפט הבינלאומי: במסגרת עתירה שהגישו בעניין שבעה ארגוני זכויות אדם, אסר בג"ץ על השימוש באוכלוסייה אזרחית במסגרת פעילות לביצוע מעצרים בשטחים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב