שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3799/02 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' יצחק איתן אלוף פיקוד המרכז בצה"ל ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 3799/02 | 5.5.2002
עתירת ארגון עדאלה, גם בשם ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, נגד השימוש באזרחים פלסטינים כמגן אנושי או כבני ערובה, בין היתר, באמצעות "נוהל שכן". בנוהל זה מאולצים פלסטינים להיכנס לבתים החשודים כממולכדים ולסרוק אותם לפני כניסת החיילים אליהם, וכן להרים חפצים המעוררים את חשדם של החיילים. בעתירה מובאות עדויות של פלסטינים ודו"חות של ארגוני זכויות אדם בנושא. העתירה מדגישה את היות הנוהל מנוגד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולעקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי. מאתר עדאלה.
עדכונים
9.8.2004
אילוץ אדם לשמש כמגן אנושי וגרימת נזק לרכוש במהלך חיפוש בבית: תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין נזק רב שנגרם לרכוש ביתם של תושבי השטחים במהלך חיפוש שערכו חיילי צה"ל במקום ובגין אילוץ בן המשפחה לשמש כמגן אנושי בעת הפריצה לבית
6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא בתושבים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי ונוגד את הוראות המשפט הבינלאומי: במסגרת עתירה שהגישו בעניין שבעה ארגוני זכויות אדם, אסר בג"ץ על השימוש באוכלוסייה אזרחית במסגרת פעילות לביצוע מעצרים בשטחים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב