שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת.א. (י-ם) 10458/04 - יאסין ואח' נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתבי בי דין | 10458/04 | 8.9.2004
תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין נזק רב שנגרם לרכוש ביתם של תושבי השטחים במהלך חיפוש שערכו חיילים במקום, ובגין שימוש שנעשה בבן המשפחה כ"מגן אנושי" בעת הפריצה לבית. שימוש זה מנוגד לצו הביניים שהוציא בית המשפט העליון בבג"ץ 3799/02, ומהווה הפרה של הזכות לחיים, לכבוד ולחירות ושל כללי המשפט הבינלאומי.
עדכונים
9.8.2004
אילוץ אדם לשמש כמגן אנושי וגרימת נזק לרכוש במהלך חיפוש בבית: תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין נזק רב שנגרם לרכוש ביתם של תושבי השטחים במהלך חיפוש שערכו חיילי צה"ל במקום ובגין אילוץ בן המשפחה לשמש כמגן אנושי בעת הפריצה לבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב