שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2732/05 - ח' ראש עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | 2732/05 | 5.10.2009
החלטת בג"ץ בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות השתהות המדינה ביישום פסק דין בן שלוש שנים שקבע כי תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס אינו חוקי ולפיכך מבוטל. בהחלטה מותח ביהמ""ש ביקורת נוקבת על התנהלות המדינה בתיק, המלמדת שהמדינה רואה בפסקיו המלצה בלבד, והטיל על המדינה תשלום הוצאות לעותרים בסך 20,000 ₪.
עדכונים
15.6.2006
התקבלה עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס: התוואי באזור זה גזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. בג"ץ אף חייב את המדינה לשאת בהוצאות העותרים בסך 50,000 ש"ח
8.10.2008
בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט הוגשה לאחרונה על ידי המוקד להגנת הפרט, בעתירתו בעניין תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס: פסק הדין שניתן בעתירה לפני למעלה משנתיים קבע, כי תוואי הגדר אינו חוקי והכריז על ביטולו. התוואי באזור זה גזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. בג"ץ אף חייב את המדינה לשאת בהוצאות העותרים בסך 50,000 ש"ח 
6.10.2009
בהחלטה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, שהגיש המוקד להגנת הפרט, נגד השתהות המדינה ביישום פסק דין שקבע כי תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס אינו חוקי ולפיכך מבוטל, מתח ביהמ"ש ביקורת נוקבת על התנהלות המדינה בתיק: בהחלטה הדגיש ביהמ"ש כי פסקיו אינם  בגדר המלצה בלבד וחייב את המדינה בתשלום הוצאות בסך 20,000 ₪
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב