שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8696/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה להוצאת צו על תנאי
כתבי בי דין | 8696/02 | 15.10.2002
בקשה שבית המשפט יורה למשיב להודיע למשפחת העותר היכן הוא מוחזק. שכן, בתגובתו של המשיב לעתירה נאמר רק כי יש לפנות לאדם בבית המעצר קישון, אך עדיין לא נאמר היכן מוחזק העותר. יתר על כן, בשיחה שקיים המוקד להגנת הפרט עם אותו אדם אמנם נמסר שהעותר מוחזק במתקן סודי המסופח לבית המעצר קישון, אבל העותר אינו מופיע ברשומות בית מעצר זה, ולמעשה מעלים המשיב את מקום החזקתו מבני משפחתו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב