שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8102/03 - זהבה גלאון ואח' נ' שר הביטחון עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 8102/03 | 8.9.2003
חברת הכנסת זהבה גלאון מבקשת בעתירתה לאפשר לה לבקר במתקן הכליאה 1391, לאור העדויות על תנאי כליאה תת-אנושיים ועינויים בידי חוקרים שם. העתירה מתבססת על חשיבותה של הביקורת הפרלמנטרית, ועל החסינות שהוענקה לחברי הכנסת, המאפשרת כניסה למקום ציבורי שאינו נגיש לציבור הרחב.
עדכונים
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב