שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | 2056/04 | 30.6.2004
בג"ץ קיבל עתירה נגד צווי תפיסה של שטחי מקרקעין בגדה, מצפון-מערב לירושלים, שהוציא מפקד כוחות צה''ל באזור לשם הקמתה של גדר ההפרדה, וקבע כי יש לבטל את תוואי הגדר באותו אזור. נקבע כי במבחן המידתיות, המתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי ועל המשפט המינהלי הישראלי, ברוב המקרים שאליהם התייחסה העתירה הנזק לתושבים המקומיים אינו עומד ביחס ראוי לתועלת הביטחונית הצומחת מהקמת הגדר בתוואי נשוא העתירה. בג"ץ קבע עם זאת, בניגוד לעמדת העותרים, שהטעם לעצם הקמת הגדר הוא ביטחוני ולא מדיני.
עדכונים
20.3.2005
עתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור עזון ונבי אליאס: המוקד להגנת הפרט עותר נגד התוואי באזור זה, הגוזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לחקלאי הכפרים עזון ונבי אליאס, וזאת כדי להרחיב את ההתנחלות צופין מזרחה, וללא כל צורך ביטחוני. המוקד שב וקובע כי החומה כולה היא פרויקט בלתי חוקי, ומנוגדת למשפט הבינלאומי ולמשפט הישראלי הפנימי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב