שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
D. Baron, "What goes on in secret jail facility? Rights groups accuse Israel of torture", JTA 15.4.04
מאמרים | 15.4.2004
כתבה המדווחת על קיומו של מתקן 1391 ועל עתירתו של המוקד להגנת הפרט בעניין (בג"ץ 9733/03). היא מתייחסת גם לכליאתו של מוסטפה דיראני במתקן ולעינויים שחווה שם, בין היתר בידי החוקר המכונה ג'ורג'.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב