שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Security Detainees and the Supreme Court
שונות | 22.11.2009
האתר של Human Rights First מדווח על ההליכים המתקיימים בפני בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין עצורים המוחזקים בבתי כלא צבאיים, כולל כלא Guantanamo Bay, ועל ההשלכות של מקרים אלה מבחינת המשפט הבינלאומי והמשפט האמריקאי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב