שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
מסמכים אחרים | 9.12.1988
העקרונות קובעים, בין היתר, שאדם המוחזק במאסר או מעצר מכל סוג לא יהיה חשוף לכל צורה של עינויים או יחס משפיל; ושסיבת המעצר, זמן המעצר, זמן הביקורת השיפוטית או האחרת על המעצר, זהות הרשות העוצרת הרלוואנטית ומקום ההחזקה במעצר יתועדו ויימסרו לעצור עצמו או לעורך דינו. מאתר ספריית זכויות האדם באוניברסיטת מינסוטה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב