שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Preventing Torture and other Ill-Treatment In U.S. Military and Intelligence Detention Facilities
מסמכים אחרים | 22.11.2009
ארגון Human Rights Watch קורא לממשלת ארצות הברית להתאים את תנאי ההחזקה של כלואים לחוק ההומניטרי הבינלאומי. בין המלצותיו: לגנות כל צורה של עינויים בכל זמן; לשפר את תנאי המעצר, ובכלל זה לבטל את ההחזקה הממושכת בבידוד; לפרסם את מיקומם של כל מתקני הכליאה והמעצר בארצות הברית ומחוצה לה; לאפשר ביקור סדיר של עורכי דין, אנשי רפואה, נציגי הצלב האדום וארגוני זכויות אדם אחרים ועוד.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב