שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 2732/05 | 30.6.2005
בעתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס מודה המדינה שהסיבה שתוואי החומה אינו צמוד להתנחלות צופין הסמוכה הייתה תכנית מתאר של ההתנחלות, שיעדה את השטח המסופח לאזור תעשייה. יצוין, שעתירה קודמת בעניין זה נדחתה לאחר שבג"ץ קיבל את טענת המדינה כי הסיבה לקביעת התוואי במקום היא ביטחונית. המדינה מוסיפה, שאילו תוכננה החומה באזור זה היום, היא לא הייתה מתחשבת בתכנית המתאר. למרות זאת, ולמרות הפגיעה הקשה בתושבי הכפרים, טוענת כעת המדינה כי אין לשנות את תוואי החומה בשל העלות הגבוהה.
עדכונים
6.10.2009
בהחלטה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, שהגיש המוקד להגנת הפרט, נגד השתהות המדינה ביישום פסק דין שקבע כי תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס אינו חוקי ולפיכך מבוטל, מתח ביהמ"ש ביקורת נוקבת על התנהלות המדינה בתיק: בהחלטה הדגיש ביהמ"ש כי פסקיו אינם  בגדר המלצה בלבד וחייב את המדינה בתשלום הוצאות בסך 20,000 ₪
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב