שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | 2732/05 | 20.3.2005
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי חומת ההפרדה העובר באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. התוואי באזור זה אינו משרת צורך בטחוני בעליל ונועד למעשה לאפשר בעתיד את הרחבת שטחי ההתנחלות צופין בכיוון מזרח. התוואי באזור גוזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. השלמת החומה פגעה קשות בפרנסת התושבים המתקשים מאוד להגיע לאדמותיהם ולעבד את אדמותיהם. העותרים קובעים כי החומה כולה מנוגדת למשפט הבינלאומי - בין היתר, בהתבסס על חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי בהאג - ולמשפט הישראלי הפנימי, וכי התוואי שנבחר לה באזור זה אינו עומד במבחני המידתיות.
עדכונים
6.10.2009
בהחלטה בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, שהגיש המוקד להגנת הפרט, נגד השתהות המדינה ביישום פסק דין שקבע כי תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס אינו חוקי ולפיכך מבוטל, מתח ביהמ"ש ביקורת נוקבת על התנהלות המדינה בתיק: בהחלטה הדגיש ביהמ"ש כי פסקיו אינם  בגדר המלצה בלבד וחייב את המדינה בתשלום הוצאות בסך 20,000 ₪
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב