שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1890/03 - עיריית בית לחם ואח' נ' מדינת ישראל משרד הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | 1890/03 | 3.2.2005
בג"ץ דחה עתירה נגד צו שהוציא מפקד כוחות צה"ל בגדה, שהורה על תפיסת רצועת קרקע המיועדת לסלילת כביש עוקף למתפללים יהודים המבקשים להגיע מירושלים לקבר רחל. כביש זה יוגן בחומות שיהיו חלק מחומת ההפרדה, וכך יסופח הקבר למעשה לשטח שממערב לחומה. כוונת הצו המקורי הייתה לכלוא בין חומות שכונה שלמה בסמוך לקבר, אבל במהלך הדיונים המשפטיים הוא שונה מספר פעמים. בג"ץ קבע כי הצו הסופי מאזן כראוי בין חופש הפולחן של המתפללים לבין זכות הקניין וחופש התנועה של העותרים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב