שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
אמנה בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית
אמנות וחקיקה | 7.3.1966
האמנה בדבר ביעור כל הצורות של אפליה גזעית, שגם ישראל חתומה עליה. בין השאר קובעת האמנה כי המדינות החתומות "מגנות הפרדה גזעית ואפרטהייד ומתחייבות למנוע, לאסור או לעקור מן השורש, בשטחים שבתחומי שיפוטן, כל נהגים מסוג זה". כן מתחייבות המדינות החתומות "לאסור ולבער אפליה גזעית בכל צורותיה, ולערוב לזכותו של כל אדם, בלא הבחנה באשר לגזע, צבע או מוצא לאומי או אתני, לשוויון בפני החוק" ולהגנה על זכויות אזרחיות רבות, ביניהן הזכות לחופש התנועה והמגורים בתוך גבול המדינה; הזכות לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו שלו, ולחזור לארצו שלו; הזכות לאזרחות; והזכות לחופש הדעה והביטוי. מאתר בצלם.
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב