שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 295/04, 296/04, 297/04 ו-1008/04 השגה
מסמכים אחרים | 295/04 | 4.4.2004
מכתב בו מפורטת הטענה כי אין למפקד כוחות צה"ל הסמכות לפעול בהתאם לתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, עקב ביטול התקנות ע"י בריטניה ערב עזיבתה את ארץ ישראל בשנת 1948. למפקד הצבאי, הפועל בהתאם לתקנה 119, אין לפיכך סמכות להרוס את הבתים, אשר לגביהם הוגשו העתירות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב