שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
"Policies of Destruction", MIFTAH 22.2.03
מאמרים | 22.2.2003
המאמר עוסק במדיניות הריסת הבתים של ישראל בין ינואר 2002 לפברואר 2003 ומצרף נתונים סטטיסטיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב