שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Israel and the Occupied Territories: The place of the fence/wall in international law
מסמכים אחרים | 19.2.2004
נייר עמדה של אמנסטי בנושא ההשלכות המשפטיות של חומת ההפרדה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב