שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Facility 1391: a secret prison
דוחות | 10.2.2004
דו"ח של חברי International Commission of Jurists, Swedish Section בעניין עתירת המוקד נגד מתקן הכליאה הסודי: הרקע להגשת העתירה, הטענות המשפטיות הכלולות בה, תשובת המדינה לטענות, והדיון שהתקיים בבג"ץ ביום 1.12.03.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב