שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
9.11.2008

המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ נגד החלטת הצבא לאטום את בית משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במרץ השנה: במסגרת הטיפול בעניינה של המשפחה, העבירה הפרקליטות הצבאית לידי המוקד מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח "ועדת שני", שמטרתה הייתה לבחון מחדש את השימוש שעושה הצבא בהריסת בתים. הוועדה המליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי

ביום 6.8.2008 הודיע אלוף פיקוד העורף כי בכוונתו להרוס את קומות הביניים בבניין בן ארבע הקומות בו מתגוררת משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב", בחודש מרץ השנה. המוקד להגנת הפרט הגיש השגה על החלטת הצבא להרוס את הבית וטען, בין השאר, כי ועדה צבאית שהוקמה ב-2004 (ועדת שני), כדי לבחון את השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), הגיעה למסקנה כי הריסת בתים אינה מרתיעה, אלא רק מגבירה את החיכוך והשנאה. לאחר שפניות המוקד לפרקליט הצבאי הראשי לקבל את דו"ח ועדת שני לא נענו, עתר המוקד לבג"ץ ביום 2.9.2008 לקבל את דו"ח הוועדה וכן את תוכנית ביצוע ההריסה של הבית. המוקד טען בעתירה, כי זכותו של העותר לקבל את ממצאי הוועדה הצבאית אשר בחנה את השימוש בתקנה 119 לפני פחות משלוש שנים, בעיקר משום שלממצאים הייתה בזמנו השפעה ישירה על החלטת הצבא, להפסיק את השימוש בהריסת בתים. בעקבות הגשת העתירה העבירה הפרקליטות הצבאית לידי המוקד עותק של מצגת ממוחשבת המפרטת את עיקרי דוח ועדת שני.

על פי עיקרי הדוח, תפקיד הוועדה היה לערוך חשיבה מחודשת על הריסת בתים כ"כלי ללחימה בטרור", בעידן בו המשפט הבינלאומי מקבל משנה תוקף ויש חשיבות רבה למעמד ישראל בקרב הקהילה הבינלאומית. בין השאר דנה הוועדה בהשלכות של הריסת הבתים על דימוי הצבא. למרות שהוועדה קיבלה את ההנחה הצבאית, כי יש קשר בין הריסת בתים להרתעה, היא מציינת כי יש להתייחס להרתעה רק כאחד השיקולים. לאחר בחינת מכלול השיקולים, ממליצה הוועדה להפסיק את השימוש בהריסת בתים לצורך הרתעתי ומציינת, כי פעולות הריסת בתים אינן עומדות במבחן הלגיטימיות. וכמאמר הדוח: "צה"ל [...] איננו יכול להלך על סף החוקיות ועל אחת כמה וכמה על סף הלגיטימיות ! ! !".

ביום 6.11.2008 הגיש המוקד עתירה נגד ההחלטה לעשות שימוש בתקנה 119 נגד בית המשפחה ולאטום אותו. בין השאר, טוענים העותרים, כי אין מקום לשנות את מדיניות ישראל, שהפסיקה את השימוש בהריסת בתים, מדיניות שהתקבלה במסגרת בג"ץ 7733/04 נאסר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, ובהמשך עם מסקנות ועדת שני. המוקד מוסיף כי תקנה 119 שייכת לעידן אחר, אינה מתאימה לרוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ואינה עומדת בפיסקת ההגבלה של הזכויות לפי חוק זה. ישראל אינה טוענת כי לדיירי הבית היה קשר כלשהו למעשיו של בנם. אשמתו היחידה של העותר הינה היותו אביו של מבצע הפיגוע. לא די בקשר דם על מנת לאטום שתיים מקומות בית המגורים של המשפחה. המוקד מדגיש, כי זהו צעד של ענישה קולקטיבית, האסורה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וחמור מזאת, לטענת המוקד, זהו צעד שבא לענות על הדרישה לנקמה בציבור הישראלי. 


לצפייה בעתירה מיום 6.11.2008


לצפייה בהעתק המצגת הממוחשבת של דו"ח ועדת שני


לצפייה בהחלטה להרוס את הבית מיום 6.8.2008

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב