שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
7.9.2008

המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, בבקשה להורות לצבא להעביר לידי משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" את תכנית ביצוע ההריסה של הבית וכן את דו"ח "ועדת שני", שבחנה את השימוש באמצעי של הריסת בתים ככלי הרתעתי: בית המשפט קבע כי על המדינה להשיב בתוך 30 יום והוציא צו ביניים, המורה להימנע מלהרוס את הבית עד להחלטה אחרת

מיד עם הפרסום בכלי התקשורת על הכוונה להרוס את בית המשפחה של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב", בחודש מרץ השנה, מתוקף תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), פנה המוקד להגנת הפרט לפצ"ר כנגד הכוונה לממש את ההחלטה להרוס את הבית. המוקד הזכיר במכתבו כי בעבר הצהירה המדינה שלא ייעשה שימוש בתקנה 119 ובכל מקרה, תינתן זכות שימוע בטרם תמומש הסמכות. ביום 6.8.2008 הודיע אלוף פיקוד העורף כי בכוונתו להרוס את קומות הביניים (קומות 3-2) בבניין בן ארבע הקומות בו מתגוררת המשפחה.

ביום 13.8.2008 הגיש המוקד השגה על החלטת הצבא להרוס את הבית וטען כי ועדה צבאית (ועדת שני), שהוקמה כדי לבחון את השימוש בתקנה 119, הגיעה למסקנה כי הריסת בתים אינה מרתיעה, אלא רק מגבירה את החיכוך והשנאה. כמו כן ציין המוקד כי תקנה 119 אינה עולה בקנה אחד עם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהיותה תקנה עונשית גרידא, והעונש פוגע רק בבני משפחתו של אדם שאין כל ראיה המקשרת אותם למעשיו. המוקד מעריך כי הצורך הציבורי בנקמה הוא שהנחה את מקבל ההחלטה.

לאחר שהצבא דחה את ההשגה, פנה המוקד בבקשה לקבל, בין השאר, את דו"ח ועדת שני ואת תוכנית העבודה לביצוע ההריסה, כיוון שלא ברור כיצד יוכל הבית לעמוד על תילו וכיצד ניתן יהיה להמשיך להתגורר בו אם תהרוס ישראל את שתי קומות האמצע. מהפרקליטות נמסר, כי אין כוונה למסור את תוכנית ביצוע ההריסה ולגבי דו"ח ועדת שני, תתקבל תשובה מאוחר יותר.

המוקד מדגיש כי זכותו של העותר לקבל את ממצאי הוועדה הצבאית אשר בחנה את השימוש בתקנה 119 לפני פחות משלוש שנים, בעיקר משום שלממצאים היתה בזמנו השפעה ישירה על החלטת הצבא, להפסיק את השימוש בתקנה זו. כמו כן מדגיש המוקד את זכותם של העותרים להגיש חוות דעת מטעמם בעניין התוכנית לביצוע צו ההריסה, בעיקר לאור החשש שלא ניתן יהיה להמשיך ולעשות שימוש בבית.

בעקבות עתירת המוקד הוציא בית המשפט צו ביניים, המורה למדינה להימנע מהריסת הבית והורה לה להשיב לעתירה בתוך 30 יום.

לצפייה בהחלטת בית המשפט מיום 2.9.2008

לצפייה בעתירה מיום 2.9.2008

לצפייה בהשגה על ההחלטה להרוס את הבית מיום 13.8.2008

לצפייה בהחלטה להרוס את הבית מיום 6.8.2008

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב