שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014]
חקיקה | 3.4.2014
הוראת השעה, בנוסחה החדש, מגבילה מאוד את האפשרות שישראלים שנישאו לפלסטינים תושבי השטחים, או שיינשאו להם בעתיד, יגישו בעבורם בקשות לאיחוד משפחות; וכך היא מונעת מבני הזוג לחיות יחד בתחומי ישראל או בירושלים המזרחית. רק נשים פלסטיניות בנות 25 ומעלה וגברים פלסטיניים בני 35 ומעלה יוכלו לקבל היתר שהייה בישראל בעקבות נישואיהם, שאף הוא אינו מקנה כל מעמד במדינה או זכויות סוציאליות. מדובר בחוק גזעני, המפלה על פי מוצא אתני או לאומי. החוק גם מאפשר ענישה קולקטיבית קשה - שלילה של כל בקשה כמעט לקבל היתר שהייה אם נטען שתושב השטחים, או אדם כלשהו ממשפחתו המורחבת, עלול להוות סיכון ביטחוני. באדיבות "נבו הוצאה לאור".
עדכונים
29.5.2013
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות על הענקת רישיון לנהיגה בישראל לפלסטיני המתגורר בישראל מכוח היתרי שהייה
22.5.2014
בדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט: בית המשפט מורה למדינה לבחון חריגים למדיניות הסירוב הגורפת לבקשות לאיחוד משפחות בישראל עבור מי שמתגורר ברצועת עזה או רשום כתושב הרצועה
16.7.2014
בעקבות ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט: בקשה לאיחוד משפחות עם תושבת השטחים הכבושים אושרה במהירות הבזק – תוך שלושה חודשים!
7.7.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות על מתן מעמד בישראל לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות
6.11.2014
המדינה לבג"ץ: יש לדחות על הסף את העתירות למתן מעמד לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות
16.6.2015
ללא מוצא נראה לעין: זו הפעם השש-עשרה שהכנסת מאשרת להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
23.4.2015
בעקבות ערעור לבית המשפט העליון תיקן משרד הפנים את הנהלים לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל: השינוי יאפשר לילדים – החיים במדינה מכוח היתרי שהייה זמניים – לקבל בה מעמד של קבע
17.9.2015
פרי ראשון במאבק לשינוי הנוהל לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל: בעקבות פניית המוקד, ניתן מעמד בישראל לצעירה שחיה בישראל מכוח היתרים צבאיים בלבד
21.7.2016
משרד הפנים החל ביישום החלטתו לשדרג את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: ראשוני הזכאים מתוך כ-2,000 קיבלו תעודות זהות
1.11.2017
המוקד למשרד הפנים: הנהלים החדשים לרישום ילדים מתחת לגיל 14, שרק אחד מהוריהם תושב קבע בישראל, פסולים ולא חוקיים
12.11.2017
המוקד ליושב ראש הוועדה שמוסמכת לדון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל: על הוועדה להציג נתונים מדויקים הנוגעים לשאלת תחולתו של החוק על ילדים מעל גיל 14
27.9.2018
המוקד לשר הפנים: יש לקבוע רף גיל עליון לתחולתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב