שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובה לעתירה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | 639/04 | 4.2.2004
המדינה, בתגובה לעתירת האגודה לזכויות האזרח, טוענת כי משטר ההיתרים משקף איזון מידתי בין הזכות לחיים של אזרחי ישראל ובין זכות הקניין וחופש התנועה של הפלסטינים. על הטענות הספציפיות בעתירה משיבה המדינה, בין היתר, כי האפשרות לעבור לגור ב"מרחב התפר" הוגבלה מאוד בשל סיבות ביטחוניות, ובקשות יאושרו רק בנסיבות מיוחדות, בעיקר עקב נישואין; כי מחקלאים המבקשים היתרים להיכנס ל"מרחב התפר" לא נדרשת הוכחת בעלות מלאה על הקרקע, אלא די בהוכחה לכאורית של חזקה; כי הקמת המכשול מהווה צורך ביטחוני, לא מדיני; וכי המתנחלים נמנים גם הם על האוכלוסייה האזרחית שהמדינה חייבת לדאוג לצרכיה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב