שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ועדת הערעורים - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון
פסיקה | 1.3.2004
ועדת הערעורים קבעה כי יש לקצר את צו תיחום המגורים שהוצא נגד אינתיצאר עג'ורי ולסיימו ב-3 במרץ 2004. זאת, בשל העדר מידע חדש שיש בו כדי להצביע על סכנה הנשקפת ממנה אם תשוב למקום מגוריה בגדה. לעומת זאת, צו תיחום המגורים שהוצא נגד כיפאח עג'ורי לא קוצר, לאור טענת הצבא כי מידע מודיעיני חדש מצביע על מסוכנותו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב