שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ועדת הערעורים - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון המלצות הועדה
פסיקה | 12.8.2002
המלצות ועדת הערעורים בעניין החלטת הצבא לגרש קרובי משפחה של מי שנחשד כמבצע פיגועים. הוועדה ממליצה לאשר את צווי תיחום המגורים של שני המערערים, הואיל ויש להעדיף את "אלמנט ההרתעה על פני השיקולים האישיים של המערער [...] בניסיון לגרום למחבלים פוטנציאליים לשקול את הנזק העלול להיגרם לבני משפחותיהם באם הם יבצעו פיגועים".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב