שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8262/03 - אבו סלים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 8262/03 | 2.10.2003
בג"ץ קובע כי בבואו להרוס או לאטום בית חייב המפקד הצבאי להציג בעוד מועד צו כתוב, המציין את המקור המוסמך להחלטה ואת טעמה, ומגדיר את המבנה שעליו חל הצו ואת היקף ההריסה או האטימה. בית המשפט מדגיש שוב גם את החובה לאפשר שימוע בעוד מועד, ככל שניתן, ואת החובה לנמק בכתב החלטה שלא לאפשר אותו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב