שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעתם של מומחי ועדת המשפטנים הבינלאומית, גב' לואיס דוסואלד–בק ודר' איאן סיאדרמן, עיקרי הדברים
מסמכים אחרים | 8.8.2002
חוות דעת של שני מומחים בתחומי המשפט הבינלאומי הפומבי, המשפט הבינלאומי ההומניטארי והמשפט הבינלאומי הנוגע לזכויות האדם, בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. המומחים קובעים כי הצעדים שמבקשת ישראל לנקוט מנוגדים להוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי החל על השטחים, ולהוראות כלליות יותר של המשפט הבינלאומי הנוגע לזכויות האדם - אלה גם אלה חלות על ישראל, בהיותן מעוגנות הן במשפט הבינלאומי המנהגי והן באמנות בינלאומיות שאליהן הצטרפה ישראל. חמורה מזו, צעדים אלה מהווים הפרות חמורות של אמנת ג'נבה, וכן פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, ועל מבצעיהם תחול אחריות אישית פלילית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב