שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוות דעתו של פרופסור ויליאם שאבאס, עיקרי הדברים
מסמכים אחרים | 7.8.2002
חוות דעתו של ויליאם שאבאס – מגדולי המומחים בעולם בתחומי הדין ההומניטארי הבינלאומי והדין הפלילי הבינלאומי – בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. בעיקרי דבריו מפרט שאבאס את עמדתו שהגירוש הוא "הפרה חמורה" של אמנת ג'נבה, פשע מלחמה ופשע נגד האנושות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב