שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' בקשה לצרוף מסמכים
כתבי בי דין | 7015/02 | 18.8.2002
בקשת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל לצרף שתי חוות דעת מומחים בתחום המשפט הבינלאומי בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. חוות דעת של פרופסור ויליאם שאבאס, מגדולי המומחים בעולם בתחומי הדין ההומניטארי הבינלאומי והדין הפלילי הבינלאומי, וחוות דעת משותפת של גב' לואיס דוסואלד-בק וד"ר איאן סאידרמן, שניהם מומחים בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי, דנות בדבר אי-חוקיותם של הצווים נשואי העתירה על פי המשפט הבינלאומי, ובאחריות הפלילית האישית האפשרית של מי שיורה על ביצוע הצווים ומי שיבצע אותם.
עדכונים
24.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בשמו של שופט בבית הדין השרעי לערעורים, לאפשר לו לעבור לצורך עבודתו מרצועת עזה לגדה המערבית וחזרה: סירוב המשיב להעניק לו היתר לצורך המעבר בין שני חלקי השטחים, פוגע פגיעה קשה ביכולתו לפקח על מערכת קופת המזונות, לתאם בין הלכות בית הדין השרעיים השונים ולהדריך את העובדים במערכת המזונות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב