שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 670/89 - עודא ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | 670/89 | 21.11.1989
פסק דין בעתירת משפחות עצורים להורות לצבא להודיע בהקדם האפשרי על מעצרו ועל מקום הימצאו של עציר לאדם קרוב לו. העתירות נדחו. עניינם הפרטני של העותרים בא על פתרונו, אך השופטים מעירים כי "העובדה, שבמשך כחודש וחצי לא נודע לעותרים היכן עצורים קרוביהם, ראויה לביקורת". בעניין העקרוני קובע ביהמ"ש כי חובת ההודעה על דבר המעצר היא פועל יוצא מזכות טבעית הנגזרת מכבוד האדם ומעקרונות הצדק הכלליים, הנתונה לעצור ולקרוביו. ביהמ"ש מקבל את הנוהל שהציגה המדינה ואת הגוף המבקר האמור לעקוב אחר מילוי הוראות הנוהל בשטח. השופטים קובעים כי המשיבים יישאו בהוצאות העותרים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב