שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5510/92 - תורקמאן נ' שר הבטחון ואח', פ"ד מח(1), 217
פסיקה | 5510/92 | 15.2.1993
בג"ץ התערב, באופן נדיר, בהחלטה בדבר הריסת בית, וקבע כי לעיתים ההריסה היא צעד לא סביר מבחינת היחס הראוי בין מעשיו של אדם ובין הסבל שייגרם בגינם למשפחתו, הגרה באותו בית, ובמקרים אלה יש להסתפק באטימה חלקית. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב