שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 7015/02 | 15.8.2002
כתב תשובה מטעם המדינה בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. המדינה מבקשת מבית המשפט לדחות את העתירות בטענה כי ממשלת ישראל החליטה על העברתם של בני משפחות של מפגעים, אשר היו מעורבים במעשי טרור, כפרקטיקה העשויה לתרום למאבק נגד הפיגועים ולהציל חיי אדם. פעולה זו נובעת הן משיקול הרתעתי, כלפי השוקלים לבצע פיגועים, והן משיקול מניעתי, המתייחס לאנשים שהיו מעורבים במעגלי הטרור. המדינה טוענת כי ההחלטה סבירה ומידתית, מאזנת כראוי בין השיקולים השונים ועולה בקנה אחד הן עם המשפט הפנימי והן עם המשפט הבינלאומי.
עדכונים
24.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בשמו של שופט בבית הדין השרעי לערעורים, לאפשר לו לעבור לצורך עבודתו מרצועת עזה לגדה המערבית וחזרה: סירוב המשיב להעניק לו היתר לצורך המעבר בין שני חלקי השטחים, פוגע פגיעה קשה ביכולתו לפקח על מערכת קופת המזונות, לתאם בין הלכות בית הדין השרעיים השונים ולהדריך את העובדים במערכת המזונות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב