שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' החלטה
פסיקה | 7015/02 | 15.8.2002
החלטה בבקשת המדינה לקיום דיון דחוף ביותר בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. בית המשפט קובע כי קביעת הרכב השופטים להליך, וכן קביעת מועד הדיון, אינן אפשריות לפני עיון בכתב התשובה. מועד הדיון ייקבע במהירות האפשרית לאחר שתוגש תגובת המדינה, ועל הצדדים להיערך לקיום הדיון על פי התראה קצרה.
עדכונים
24.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בשמו של שופט בבית הדין השרעי לערעורים, לאפשר לו לעבור לצורך עבודתו מרצועת עזה לגדה המערבית וחזרה: סירוב המשיב להעניק לו היתר לצורך המעבר בין שני חלקי השטחים, פוגע פגיעה קשה ביכולתו לפקח על מערכת קופת המזונות, לתאם בין הלכות בית הדין השרעיים השונים ולהדריך את העובדים במערכת המזונות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב