שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' בקשה מטעם המדינה לקיום דיון דחוף ביותר בעתירות
כתבי בי דין | 7015/02 | 15.8.2002
בקשת המדינה לקיים דיון דחוף ביותר בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. המדינה טוענת כי השב"כ והדרג המדיני הבכיר – לרבות ראש הממשלה – סבורים כי טעמי ביטחון מחייבים מימוש מוקדם ככל שניתן של צווי התיחום שהוצאו והעברה מיידית של העותרים לרצועת עזה. גורמי הביטחון סבורים כי צעד זה יסייע לכוחות הביטחון במאבקם נגד גל הפיגועים הרצחניים, וכי מימושם הדחוף של שלושת צווי התיחום עשוי להציל חיי אדם.
עדכונים
24.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בשמו של שופט בבית הדין השרעי לערעורים, לאפשר לו לעבור לצורך עבודתו מרצועת עזה לגדה המערבית וחזרה: סירוב המשיב להעניק לו היתר לצורך המעבר בין שני חלקי השטחים, פוגע פגיעה קשה ביכולתו לפקח על מערכת קופת המזונות, לתאם בין הלכות בית הדין השרעיים השונים ולהדריך את העובדים במערכת המזונות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב