שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בפני ועדת הערעורים - עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון סיכומים מטעם המשיב
כתבי בי דין | 12.8.2002
סיכומים מטעם המדינה בעתירת בת משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצא צו לגרשה לרצועת עזה. המדינה טוענת כי צווי תיחום המגורים מהווים חלק מהתמודדות ישראל עם המעגל השלישי של תשתית הטרור - מעגל המסייעים והתומכים - וכי נקיטת צעדים שונים כלפי הסביבה התומכת במפגעים ומסייעת להם עתידה לתרום לצמצום תופעת הפיגועים. הכוונה היא לנקוט צעד מניעתי-הרתעתי, נגד קרובו של מפגע, שסייע למפגע או תמך בו. לטענת המדינה הוכח כי אחיה של המערערת אחראי לפיגועים, וכי המערערת סייעה לו ולחולייתו ותמכה בהם בדרכים שונות, בלא כל הסתייגות מדרכם החבלנית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב