שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4634/04 - רופאים לזכויות אדם ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' פסק דין
פסיקה | 4634/04 | 12.2.2007
בית המשפט העליון קובע שכל אסיר בישראל זכאי למיטה, ושראוי כי זכות בסיסית זו תעוגן בחקיקה ראשית, וכמוה זכותם של אסירים לאור שמש, לאוויר, לאוורור ולחימום נאות. העתירה הוגשה בעקבות הנוהג הנפסד של שירות בתי הסוהר להלין אסירים על גבי מזרן בלבד, בתירוצים שונים כגון שיקולי תקציב ועומס בבתי הסוהר. עוד קבע בית המשפט, הנסמך על המשפט החוקתי הישראלי ועל המשפט הבינלאומי, כי על המדינה לצפות מראש מצבים מיוחדים העשויים להגדיל את מספר האסורים ולהיערך לכך בהתאם, כך שגם במקרים כגון אלו יוכל שירות בתי הסוהר לספק מיטה לכל אסיר.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב