שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 7052/03 | 3.8.2003
העתירה כופרת בחוקתיותו של החוק החדש האוסר מתן מעמד של אזרח או תושב לפלסטינים תושבי השטחים הנשואים לאזרחים ישראלים. החוק פוגע, אף מבלי שיוקם מנגנון לשימוע, גם במשפחות שהגישו כבר קודם בקשות לקבלת רישיון ישיבה בישראל, וכך הוא נגוע בפגם חוקתי של העדר הליך הוגן; והוא פוגע, על בסיס אתני, בזכויות החוקתיות לחיי משפחה, לכבוד, לשוויון ולפרטיות של הערבים אזרחי ישראל, שהם הנישאים, בדרך כלל, לפלסטינים תושבי השטחים. לטענת העותרים, השיקול שבבסיס החוק לא היה ביטחוני, ולא הוצגה למחוקק תשתית עובדתית מהימנה על הצורך בחוק ועל השלכותיו. מאתר עדאלה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב