שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 402/03 – ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | 402/03 | 26.10.2004
בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסדר בין הצדדים ולפיו מתן מעמד של קבע בישראל לילד של תושב קבע שנולד מחוצה לה, יהא בדרך של בקשה לאיחוד משפחות. תקופת ההליך המדורג תארך שנתיים, שבמהלכן ישהה הילד בישראל ברישיון א/5, תקף לשנתיים רצופות. בתום שנתיים אלה יקבל הילד מעמד של תושב קבע אם יוכח שמרכז חייו בישראל ולא תהיה מניעה פרטנית מטעם גורמי הביטחון. המשיב התחייב לפרסם מדיניות זו בתוך 60 יום בלשכות מינהל האוכלוסין, ובכלל זה על לוחות המודעות בלשכות, בעברית ובערבית. המדיניות תפורסם בהקדם גם באתר האינטרנט של המשיב. לפונים ללשכות יובהר כי בתום תקופה זו עליהם לפנות שוב ללשכה להסדרת מעמד הקבע.
עדכונים
10.11.2004
רישום ילדים-ירושלים: המוקד להגנת הפרט עותר נגד מדיניותו החדשה של משרד הפנים, לפיה לא יוענק מעמד בישראל לילדים של תושבי ישראל, שנולדו בשטחים וכן לא יוענק מעמד לילדים שנרשמו במרשם האוכלוסין בשטחים, אף אם נולדו בישראל. המדובר בילדים, המתגוררים עם ההורה התושב בישראל. מדיניות זו, שלכל היותר מקנה לילדים אלה אישורי שהייה זמניים בישראל, גוזרת עליהם חיים ללא זכויות סוציאליות וביטוח בריאות, ובמקרים רבים ...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב