שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 402/03 - ג'ודה ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה ובקשה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 402/03 | 6.1.2004
המשיבים מודיעים כי מתן מעמד של קבע בישראל לילדו של תושב קבע שנולד מחוצה לה יהיה בדרך של בקשה לאיחוד משפחות; כי במקרה זה התקופה לצורך ההליך המדורג תהיה שנתיים, ובמהלכה ישהה הילד בישראל במעמד ארעי (אשרה א/5); כי אשרה זו תינתן לשנתיים רצופות, ללא צורך להאריכה במהלכן; וכי בתום השנתיים יוכל הילד לקבל מעמד של תושב קבע, ככל שיוכח מרכז חיים בישראל ולא תהיה מניעה פרטנית מטעם גורמי הביטחון. בכל זה אין כדי לגרוע מהוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב