שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2674/03 - קדורה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו-על-תנאי
כתבי בי דין | 2674/03 | 17.3.2003
עתירה לאשר יציאה לחו"ל מהגדה המערבית. העותר התקבל ללימודים לתואר שני בארה"ב. לפני תחילת הלימודים הוא ניגש לגשר אלנבי כדי לצאת דרכו, אך יציאתו נמנעה ללא הסבר. לעותר אמנם יש עבר ביטחוני, אבל גם הרשויות אינן רואות בו סיכון, וראיה לכך היא ענישה פחותה במקרה שלו ושחרורו המוקדם. העותר טען שזכותו לחופש תנועה, וכנגזרת ממנה הזכות להשכלה ולחופש עיסוק, מופרות, ושהפרה זו אינה עומדת במבחן המידתיות. כן טען העותר שלמשיבים אין סמכות למנוע את יציאתו, לאור הסכם הביניים משנת 1995. העתירה נמחקה לאחר שהמשיב אישר את יציאת העותר לחו"ל בתנאי שיישאר שם שנתיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב