שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6698/95 - קעדאן ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | 6698/95 | 8.3.2000
פסק דין בעתירת בני זוג לא יהודים לאפשר להם לרכוש מגרשים ביישוב קציר, בין במכרז ובין בדרך אחרת המבטיחה שוויון הזדמנויות בין הפונים להתיישבות שם. העתירה התקבלה בחלקה. בית המשפט קובע כי המדינה לא הייתה רשאית על פי דין להקצות לסוכנות היהודית מקרקעין לצורך הקמת היישוב הקהילתי קציר על בסיס של הפליה בין יהודים לבין מי שאינם יהודים. השופטים פוסקים כי על המדינה לשקול את בקשתם של העותרים לרכוש לעצמם חלקת מקרקעין ביישוב קציר לצורך הקמת ביתם, וזאת על יסוד עקרון השוויון, ומתוך התחשבות בשיקולים השייכים לעניין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב